×

آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال | یادگیری

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

5666
دقیقه آموزش کاربردی

6
عدد دوره آموزشی

3
نفر ثبت نام در دوره

بهترین دوره های آموزشی

2 دانشجو

برنامه نویسی به سبک ما

محمد
۲۳ دقیقه
50,000 تومان 23,000 تومان
0 دانشجو

سخنرانی دقیق و حرفه ای

محمد
15 دقیقه
67,000 تومان
0 دانشجو

بهترین استارت آپ ایران

محمد
۴5 دقیقه
23,000 تومان
3 دانشجو

آموزش ساخت دوره استارت آپ

محمد
۴5 دقیقه
23,000 تومان
2 دانشجو

برنامه نویسی به سبک ما

محمد
۲۳ دقیقه
50,000 تومان 23,000 تومان
0 دانشجو

سخنرانی دقیق و حرفه ای

محمد
15 دقیقه
67,000 تومان
2 دانشجو

برنامه نویسی به سبک ما

محمد
۲۳ دقیقه
50,000 تومان 23,000 تومان
0 دانشجو

سخنرانی دقیق و حرفه ای

محمد
15 دقیقه
67,000 تومان
0 دانشجو

بهترین استارت آپ ایران

محمد
۴5 دقیقه
23,000 تومان

آموزش های ویژه

محصولات اختصاصی

محصولات اختصاصی

دسته بندی ها